Roury (ale i hadice) se spojují pomocí spojky vnitřní, nebo jiné tvarovky.
Princip spočívá v tom, že každá tvarovka lze zasunout do roury,
protože je vyrobena v minusové toleranci a roura je vyrobena v toleranci plusové.
Jako příklad u průměru 100 mm je vnitřní průměr roury 100,2 mm a vnější průměr tvarovky 98,5 mm. Tímto je zaručeno, že tvarovky do sebe lze zasunout.
Tvarovky se spojují pomocí spojky vnější (je jako krátká roura).
Těsnění silikon neobsahuje. Je vyrobeno z EPDM a lze je použít do 80C°.
Potrubí můžete použít na přepravu pilin, je zapotřebí jen zvážit druh přepravovaného materialu a jeho rychlost. Pokud jsou kusy přepravovaného materialu větší a rychlost proudění vysoká je lépe použít silnější material než je běžné. V těchto případech chtějte nabídku v provedení ze silnějšího materialu.
Pro delší trasu potrubí použijte spiro roury nebo hladké roury (mají menší ztráty). Hadice se používají pro dopojení, nebo na krátké trasy, kde nehrozí jejich poškození a nevadí ztráty.
Ventily AV jsou určeny pro odsávání (odtah) z místnosti a ventily TV pro výfuk (přívod vzduchu) do místnosti.